Enden på visa for Romerriket

Boka jeg leser for øyeblikket (Balkans historia) inneholder en kjapp (20 siders) gjennomgang av Romerrikets historie. Det fikk meg til å tenke på en venn av meg som sa at han inntil nylig ikke visste at Det bysantinske rike og østromerriket var samme greia, og at det riket eksisterte jo mye mye lenger! 

Jeg starter på begynnelsen, det romerske keiserriket ble grunnlagt en gang mellom 31 f.Kr og 27 f.Kr av Augustus. Fra år 0 til år 200 opplever keiserrikets sin storhetstid. Etter det begynner en lang periode med trøbbel og nedgang. Hopp hundre år til frem i tid til slutten av det tredje århundre og det er kaos.

Så etter hundre år med borgerkrig innfører keiser Diokletian en rekke reformer rettet mot å skape en mer effektiv måte å styre det enorme riket på. Romerriket blir delt i to, øst og vest, med en keiser i hver. Etter at Diokletian og hans medkeiser går av begynner systemet å falle sammen og det resulterer i ny borgerkrig. I år 324 samler Konstantin den store hele riket under seg og flytter hovedstaden fra Roma til byen Bysants. Han døper den nye Roma. Det slår aldri helt an og på folkemunne blir byen hetende Konstantinopel.

Den endelige delingen av Romerriket kommer i år 395 når keiseren Theodosius dør og riket blir delt mellom hans to sønner. Det vestromerske riket med Roma som hovedstad og det østromerske riket med Konstantinopel som hovedstad.

Det vestomerske riket faller raskt i fra hverandre. I år 476 blir Roma erobret av visigoterne og Det vestromeriske riket er historie.

Østromerriket, bedre kjent som bysantiske rike, består frem til år 1453 da Konstantinopel blir erobret av tyrkere og erstattet med Det osmanske riket.

Det osmanske riket består helt frem til første verdenskrig. Der havner de på feil side.  Fredsbetingelsene er så ydmykende at det utløser er opprør som fører til rikets fall. I 1923 blir republikken Tyrkia opprettet. I 1930 bytter Konstantinopel offisielt navn til Istanbul.

(Grekerene brukte å referere til Konstantinopel som «byen». Istanbul kommer fra det greske uttrykket «i byen», «istimbolin».

Så. Da vet du det.

1314353_orig

Kilde. Det var ikke småsaker det romerske keiserriket.